Circulair

Rijkswaterstaat en Heijmans onderscheiden binnen "Circulair" twee deelgebieden: hergebruik van materialen en het verlagen van de milieu impact. 

Hergebruik materialen: bestaande materialen worden uit het project en erbuiten geoogst, gescheiden, bewerkt en hergebruikt voor de productie van ‘nieuw’ secundair materiaal. Denk aan beton, asfalt en geleiderails. De waarde van grondstoffen blijft behouden, omdat deze opnieuw worden toegepast binnen het project.

Verlagen milieu impact: ieder product of materiaal dat gebruikt wordt heeft een milieu impact waarde, bepaald door een levenscyclus ana­lyse. Van grondstof winning tot het eind van de levenduur. Hoe wordt het geproduceerd, getransporteerd en toegepast? De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score, uitgedrukt in Euro’s. Dat zijn meer dan 170 unieke waarden!

    Cookie-instellingen