In beeld gebracht: de reis van hergebruik geleiderails

09-05-2024
344 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A1 bij Apeldoorn-Twello duurzaam uitgevraagd. Dit vanuit de ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te willen werken; in lijn met de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten’.

Rijkswaterstaat heeft de verbreding opgedragen aan Heijmans die de eigen ambitie heeft om klimaatneutraal aan een gezonde leefomgeving te werken. Vandaar dat Heijmans in zijn aanbieding onder andere het hergebruik van geleiderail heeft opgenomen. Eerder al publiceerden we op deze website een artikel over "Reforail", het renoveren van en weer terugplaatsen van geleiderails langs de A1. Nu is het tijd om dat proces eens nader te gaan bekijken en in beeld te brengen.

De start: demontage

's Nachts worden de geleiderails gedemonteerd in delen van twaalf meter, zodat ze later precies in een trailer passen. De geleiderails worden met een kraan opgetild en in de trailer geplaatst.

Tijdelijke opslag bij de A1

Deze worden vervolgens naar een tijdelijke opslagplaats gebracht, vlakbij de A1.

Hier liggen de geleiderails tijdelijk opgeslagen, vlakbij de A1

Op naar de Reforailfabriek

De geleiderails worden vanuit de tijdelijke opslag naar de Reforail fabrieklocatie van Heijmans gebracht. Hier worden de geleiderails geselecteerd, uit elkaar gehaald en gesorteerd. Daarna volgt een controleproces waarbij geschikte delen gekeurd worden. 

Het resultaat van de sortering: de staanders allemaal bijelkaar. 
Voor de demontage van de geleiderails
Voor de demontage van de geleiderails

Gedemonteerde en gesorteerde afstandhouders

Ontzinken en verzinken in Nederweert

De bruikbare delen krijgen een uniek nummer ingestansd en gaan vervolgens op transport naar de verzinkerij in Nederweert. Daar worden de delen eerst ontzinkt:

Planken onderweg naar het ontzinken
Op weg naar het ontzinken
Het ontzinkbad

Daarna worden de delen opnieuw verzinkt:

Planken die in het verzinkbad gaan (still uit video)
​​​​​
En zo komen ze er weer uit...(still uit video)
De planken komen uit het bad om af te koelen (still uit video)
De planken komen uit het bad en worden naar een plek gereden om af te koelen (still uit video)
De planken worden in een rek gehangen om te drogen (still uit video)

Terug naar de Reforail locatie

Zodra de onderdelen gedroogd zijn worden ze teruggebracht naar de Reforail locatie. Daar worden ze opgeslagen. 

Oplsag van de opnieuw verzinkte geleiderails in de Reforail locatie van Heijmans

Vervolgens worden ze op de Reforail locatie handmatig in elkaar gezet:

De geleiderails worden handmatig in elkaar gezet

Terug naar de A1: tijdelijke opslag

Als de geleiderails klaar zijn gaan ze op transport naar de A1. Daar worden ze tijdelijk opgeslagen op twee locaties langs de A1 bij de Kayersdijk en IJsseldijk. 

Hergebruikte geleiderails liggen klaar voor gebruik
Opslag van de hergebruikte geleiderails bij de Kayersdijk
Opslag van de hergebruikte geleiderails bij de IJsseldijk

Montage langs de A1

Vanuit deze twee opslaglocaties worden de hergebruikte geleiderails naar de plek gebracht waar ze opnieuw worden gemonteerd. 

Het eindresultaat

Afbeeldingen

Cookie-instellingen