Het verhaal van de roekenkolonie

06-04-2023
792 keer bekeken

Wie tijdens een lange autorit wel eens is gestopt tussen Apeldoorn en Deventer heeft ze misschien wel eens gezien, de roeken. Deze beschermde vogels leven in de bomen langs de verzorgingsplaatsen De Paal en De Vundelaar. Op deze locaties zijn een aantal bomen verwijderd voor de verbreding van de A1.

Hoe zorgen we voor het behoud van de leefomgeving van deze bijzondere vogelsoort?  Bas van den Broek is ecoloog bij Heijmans en betrokken bij de verplaatsing van een aantal roekennesten langs de A1. 

De roek is honkvast
De roek is honkvast

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de nesten te verplaatsen? 

“Roeken zijn beschermde vogelsoorten. We mogen de nesten niet zomaar verplaatsen. Daarom hebben we goed gekeken wat het beste is voor de vogels. We weten dat ze heel honkvast zijn, ze broeden ieder jaar op dezelfde plek en het liefst ook in dezelfde boom. Gelukkig bleven een aantal bomen langs de verzorgingsplaatsen staan waar de nesten naartoe konden. Daarnaast hebben we het plan voor de wegverbreding zodanig aangepast zodat meer bomen behouden konden blijven dan in eerste instantie gedacht. Die nesten konden dus gewoon blijven zitten. De nesten die in de verwijderde bomen zaten, hebben we met veel zorg en in zijn geheel verplaatst. ” 

Roekennesten langs de A1

Wat maakt de verplaatsing zo uniek? 

We hebben in Nederland nog weinig ervaring met het verplaatsen van roekennesten. Wel weten we dat het lastige beesten zijn als het gaat om verplaatsing. Ze zijn trouw aan de boom waar ze broeden en willen daar het liefst het hele jaar blijven zitten. Ik ben blij dat we de nesten niet heel ver moesten verplaatsen en dat ze in dezelfde boomsoort, de Grauwe Abeel, kunnen blijven leven.” 

Hoe is de verplaatsing gegaan? 

“We hebben de nesten verplaatst in januari en zijn heel voorzichtig te werk gegaan met hoogwerkers en hebben met zorg een aantal complete nesten uit de bomen gezaagd. Deze zijn vervolgens teruggezet in de meest nabije bomen.” 

“Ik ben blij dat we de nesten niet heel ver moesten verplaatsen en dat ze in dezelfde boomsoort, de Grauwe Abeel, konden blijven leven.”  

Een tweetal nesten die uit de bomen zijn gezaagd

Wat is het resultaat tot nu toe? 

Vanaf februari zie je, als je hier ‘s ochtends rijdt, de roeken al zoeken naar de verplaatste nesten. Dat is goed om te zien. De komende jaren houden we de kolonie nauwlettend in de gaten. We tellen de nesten regelmatig om te kijken of de populatie in stand blijft. Met de onderzoeksresultaten willen we graag bijdragen aan meer kennis over deze bijzondere vogelsoort.  


Op de verzorgingsplaatsen De Paal en De Vundelaar zijn aanpassingen nodig in het kader van de wegverbreding. Het gaat om de realisatie van extra parkeerplaatsen, meer oplaadstations voor elektrische auto's en een geluidsscherm.  

Afbeeldingen

Cookie-instellingen