Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo vanaf 28 juni 2019

24-06-2019

Hier vindt u relevante achtergrondinformatie voor weggebruikers. Ga voor actueel reisadvies naar vananaarbeter.nl

Vanaf 28 juni 2019 vinden op 2 trajecten wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo. Op het weggedeelte tussen Markelo en Rijssen wordt dan het verkeer in de richting van Deventer verplaatst naar 2 versmalde rijstroken aan de buitenkant van de weg. Vanaf zaterdag 29 juni gaat het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen in beide richtingen hinder van de werkzaamheden ervaren. Hier leiden we dan al het verkeer over 4 versmalde rijstroken aan één zijde van de weg (zie illustratie).

A1 Markelo-Rijssen en Deventer-Oost

Op het traject tussen Markelo en Rijssen rijdt het verkeer in de richting van Deventer vanaf vrijdag 28 juni over 2 versmalde rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Dit duurt tot eind augustus. Daarna rijdt het verkeer tussen Markelo en Rijssen in beide richtingen via één helft van de weg over vier versmalde rijstroken (2 per rijrichting).

De meeste hinder voor het verkeer is te verwachten op het weggedeelte tussen Deventer-Oost en Bathmen. Daar rijdt al het verkeer vanaf zaterdag 29 juni tot eind 2019 aan 1 kant van de weg over 4 versmalde rijstroken (2 rijstroken per rijrichting).

Tijdens de werkzaamheden blijven er 2 versmalde rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid ter hoogte van de wegwerkzaamheden is 90 kilometer per uur. Verkeer moet rekening houden met vertraging tot 30 minuten.

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de wegwerkzaamheden houden weggebruikers de beschikking over twee (versmalde) rijstroken. Houd rekening met:

• minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken;

• maximum snelheid van 90 km per uur;

• meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot ruim 30 minuten.

• een inhaalverbod voor vrachtverkeer.

• een afsluiting van de op- en afritten bij aansluiting Bathmen (richting Hengelo) in het weekend van vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05:00 uur. Omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven.

• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de toe- en afritten bij aansluitingen Bathmen en Rijssen in de avond en nacht. Het verkeer wordt doorgeleid naar de eerstvolgende toe- en afritten.

• bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar is voor het verkeer.

Advies aan weggebruikers

  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.
  • Verminder tijdig uw snelheid.

• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Cookie-instellingen