Waarom is gekozen voor de huidige fasering?

11-02-2019

Hier vindt u relevante achtergrondinformatie voor weggebruikers. Ga voor actueel reisadvies naar vananaarbeter.nl

Een veilige en duidelijke scheiding van rijbanen en werkvakken

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer gewoon gebruik blijven maken van de A1. In beide richtingen blijven 2 rijstroken beschikbaar.

We kiezen voor een werkwijze waarbij al het doorgaande verkeer gebruik maakt van 1 zijde van de weg. Daar zijn voor elke rijrichting twee rijstroken beschikbaar (4 in totaal). Dit kan omdat we ter plaatse de rijstroken versmallen. Hierdoor geldt er een maximum snelheid van 90 km per uur.

Hiermee creëren we een veilige doorgang voor het verkeer aan de ene kant van de weg en een veilige werkruimte voor onze mensen aan de andere kant van de weg.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen