Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo oktober 2019

04-10-2019
1459 keer bekeken

In oktober 2019 worden de werkzaamheden op de trajecten Deventer-Oost - Bathmen en Markelo-Rijssen op de A1 Apeldoorn-Azelo verplaatst naar de rechterrijbaan. Dit betekent dat het verkeer zich verschillende keren moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/u.

A1 Deventer-Oost - Bathmen

Vanaf vrijdag 4 oktober wordt het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen eerst naar de buitenkant van de weg geleid, zodat ruimte ontstaat om geleiderails te verplaatsen. Vanaf 12 oktober gaat het verkeer op dit traject in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

A1 Markelo - Rijssen  

Maandag 14 oktober start de ombouw voor het verkeer tussen Markelo en Rijssen. Het verkeer wordt dan eerst over de buitenkanten van de weg geleid om geleiderails te verplaatsen. Vanaf 20 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

Nachtelijke afsluiting gedeelte A1 richting Deventer bij sloop fietsbrug 

In de nacht van zaterdag 19 oktober 22:00 uur tot zondagmorgen 06:00 uur is de A1 tussen aansluiting Rijssen (28) en aansluiting Markelo (26) in de richting van Deventer afgesloten. In die nacht wordt de oude fietsbrug De Wakels verwijderd.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

De fietsoversteek is hierdoor ook afgesloten, tot eind februari 2020. Fietsers worden omgeleid via de Markeloseweg / Rijssenseweg (ongeveer 3,5 km).

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

• meer oponthoud in de spits

• een inhaalverbod voor vrachtverkeer

• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten

• bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen