Vleermuizen in beeld

25-01-2021
971 keer bekeken

Ecologen en vleermuisspecialisten Ivar Vleut en Kirsten Moonen van bureau STARO Natuur en buitengebied, deden langdurig onderzoek naar de hoeveelheid vleermuizen in de Linschotbrug over het Twentekanaal.

De Linschotbrug moest worden aangepast vanwege de wegverbreding van de A1. Hierbij is bij de planning van het werk rekening gehouden met de vleermuizen die in de brug bleken te huizen. Ivar en Kirsten vertellen hoe zij de vleermuizenpopulatie in de gaten hebben gehouden.Ivar:
“Het begon met een mailtje aan de vooravond van de zomer van 2019. De ecoloog van bouwbedrijf Heijmans benaderde mij met een ‘leuk klusje’.
De ecologen bij Heijmans hadden het vermoeden dat er mogelijk vleermuizen verbleven in de schampkanten van de Linschotbrug. Als dit het geval was, zou dit van invloed kunnen zijn op de planning van de werkzaamheden aan de A1.

Na een eerste meting werd al snel duidelijk dat meerdere soorten vleermuizen in soms grote aantallen in de ruimtes achter de schampkanten te vinden waren. Kirsten vult aan:
“Er is toen onderzoek gedaan volgens het vleermuisprotocol, met meerdere rondes gedurende de actieve periode van de vleermuizen; april t/m oktober 2019. Met een verrekijker, een lamp en zelfs een hoogwerker (zie foto) konden we de aantallen en de soorten vleermuizen vaststellen. Daarop is besloten aansluitend nog een onderzoek te doen om te kijken naar het gebruik van de brug door de vleermuizen het gehele jaar door. Op deze manier kon de beste (of de minst slechte) periode gevonden worden om de werkzaamheden uit te voeren, zonder de vleermuizen daar veel bij te verstoren. “

 Meerdere soorten

“Al bij de eerste meting in mei 2019 zagen we dat de brug een kraamverblijf was van de gewone dwergvleermuis.” vervolgt Ivar. “Tijdens het onderzoek in de actieve periode kwam daar de watervleermuis nog bij en tijdens de winterinspectie in 2019 zagen we nog twee soorten: de gewone grootoorvleermuis en de meervleermuis. De gewone dwergvleermuis komt het meeste voor in Nederland. Al deze soorten hebben een eigen kraamtijd, vliegtijd en winterperiode. De brug werd dus eigenlijk het hele jaar ‘bewoond’ door verschillende soorten.”

Monitoren

Al snel besloten Heijmans en Rijkswaterstaat in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de werkzaamheden zo in te plannen dat deze pas na de kraamtijd startten op de Linschotbrug. Een eventueel effect van de werkzaamheden zou namelijk kunnen zijn dat het stress veroorzaakt voor de vleermuizen, wat consequenties kan hebben voor de nakomelingen.

Kirsten: “Ook besloten de betrokken partijen in overleg met ons om de soorten en het gedrag van deze vleermuizen vast te leggen vóór, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de brug. Zo konden we een mogelijk effect van de werkzaamheden op de vleermuizen vastleggen. We plaatsten meerdere luisterkastjes (een type batdetector) en cameravallen. Aan de hand van de opgenomen geluiden die de vleermuizen zenden konden we vaststellen welke soort vleermuis bij de brug aanwezig was en of de vleermuizen bijvoorbeeld aan het jagen waren. Ook zijn er geluid- en trillingsensoren opgehangen aan de Linschotbrug zodat we de aan- en afwezigheid van vleermuizen konden vergelijken met de aan- en afwezigheid van geluiden en trillingen door de werkzaamheden.”

Ivar vertelt enthousiast: “We hebben ook op verschillende momenten een visuele inspectie uitgevoerd. Door ter plekke de vleermuizen te volgen konden we nog beter de aantallen en soorten vleermuizen in de Linschotbrug vaststellen en het mogelijke effect van de werkzaamheden op de vleermuizen in beeld brengen. We hebben dit twee keer voor de start van de werkzaamheden gedaan en tijdens de werkzaamheden om de twee weken. De laatste winterinspectie hebben we gehouden in december 2020.”

Resultaten

Na het verzamelen van alle onderzoeksgegevens is alle informatie geanalyseerd, met duizenden opnames van vleermuizen. Ivar licht toe: “Hiermee konden we vaststellen wat voor effect de werkzaamheden hebben gehad op het verblijf en gedrag van de verschillende vleermuizen in de Linschotbrug. Dit is waardevolle informatie voor ecologen om het effect van werkzaamheden op vleermuizen beter in te kunnen schatten. We kunnen concluderen uit alle onderzoeksmaterialen dat de werkzaamheden geen direct effect hebben gehad op het gedrag van de vleermuizen die verblijven in de Linschotbrug en de activiteit van de vleermuizen rondom de brug.”

En de vleermuizen zelf? Die zijn klaar voor de winter in diepe slaap in de brug!
 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.