Groen langs de A1

22-12-2020
146 keer bekeken

Het zal de afgelopen weken niemand ontgaan zijn: op verschillende plekken langs de A1 worden in grote getale bomen geplant. Kluiten, struiken, bomen, shovels en spades, van alles komt hierbij kijken. Vele hectaren bomen jong en ouder worden geplant om de A1 straks op veel plekken weer een groen aanzien te geven.

100% herplant

Het planten van deze bomen heeft te maken met de verbreding van de A1 Apeldoorn – Azelo. Door de wegverbreding zijn twee natuurgebieden aangetast. En voor alle bomen en bospercelen die zijn verwijderd, worden er weer nieuwe bomen terug geplant langs de A1. Zo versterken we de kwaliteit van de leefomgeving van de A1. We letten daarbij ook op de veiligheid en oversteekbaarheid van de A1 voor dieren onder andere door de aanleg van 2 streekoducten. Bij het aanbrengen van de beplanting houden we rekening met het landschap ter plaatse.

Soorten bomen

In november 2020 is de aannemer begonnen met het maken van inkuillocaties voor de te planten bomen. De soorten die geplant worden, zijn inheemse bomen die aansluiten bij de drie verschillende landschapstypen langs de A1, zoals het rivierenlandschap bij Deventer, het coulisselandschap ter hoogte van Twente en het heuvellandschap van de Sallandse Heuvelrug. Soorten die in het coulisselandschap worden geplant, zijn: gewone esdoorn, ruwe berk en zilverlinde. Bij het rivierenlandschap nabij Deventer zijn dit: de zwarte els, berk, populieren, schietwilgen en de fladderiep. En bij het heuvellandschap: de ruwe berk, beuken en de Douglasspar.

Het aanbrengen van deze beplanting loopt nog door tot het voorjaar van 2021. Verder vinden  plantwerkzaamheden plaats in het najaar van 2021 bij het viaduct en streekoduct Wolves, omdat daar in het voorjaar nog aan het viaduct wordt gewerkt.
 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen