Wegwerkzaamheden A1 Rijssen-Azelo december 2020

11-12-2020
192 keer bekeken

Rijkswaterstaat vervolgt in december de wegwerkzaamheden op het traject Rijssen-Azelo. Op het traject tussen Rijssen en de Linschotbrug op de A1 Apeldoorn-Azelo rijdt het verkeer vanaf 17 december 2020 op dit weggedeelte in beide richtingen via twee versmalde rijstroken. Dit betekent dat het verkeer zich moet aanpassen aan de situatie op de weg.

A1 Rijssen-Azelo

Vanaf 17 december rijdt het verkeer in beide richtingen via versmalde rijstroken op het weggedeelte aan de noordkant van de weg. Dit duurt tot half maart 2021.

Vanaf half maart 2021 verplaatst het verkeer zich in beide richtingen naar de zuidkant van de weg.

 Om de situatie op de weg voor weggebruikers te verduidelijken geldt op het weggedeelte tussen Azelo en Rijssen waar niet wordt gewerkt in beide richtingen een maximumsnelheid van 100km/h dag en nacht. Dit geldt zolang de werkzaamheden op delen van dit traject plaatsvinden tot en met juni 2021.

Op de weggedeelten met versmalde rijstroken waar wordt gewerkt geldt een maximumsnelheid van 90 km/h dag en nacht.

Op het weggedeelte van Enter naar knooppunt Azelo blijft de extra derde rijstrook afgesloten voor het verkeer zolang er nog wordt gewerkt op de aangrenzende weggedeelten tot en met juni 2021.

Versmalde rijstroken en verlaagde maximumsnelheid

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn versmald en de maximum snelheid ter hoogte van de werkzaamheden is 90 km/h. 

Verder moet het verkeer rekening houden met:

• meer oponthoud in de spits

• een inhaalverbod voor vrachtverkeer

• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten

• bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximum snelheid van 70 km/h. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Advies aan weggebruikers

• Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand

• Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg

• Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits

• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen