Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost juli en augustus

June 08, 2020
799 keer bekeken

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Van zaterdag 11 juli tot en met zondag 23 augustus vinden de werkzaamheden plaats op het traject Twello - Deventer Oost. Om het werk veilig uit te voeren zijn de rijstroken versmald, geldt een lagere snelheid en zijn op- en afritten afgesloten. Weggebruikers moeten rekening met ernstige verkeershinder en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Versmalde rijstroken

Zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus:

 • versmalde rijstroken traject Twello (22) en Deventer-Oost (24) en lagere maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten

Zaterdag 11 juli t/m vrijdag 31 juli:

 • oprit Deventer (23) richting Hengelo afgesloten;

 • afrit Deventer-Oost (24) vanuit Apeldoorn afgesloten.

Zaterdag 1 augustus t/m zondag 23 augustus:

 • oprit Deventer-Oost (24) richting Apeldoorn afgesloten;

 • afrit Deventer (23) vanuit Hengelo afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via de volgende op- en afritten.

Advies aan weggebruikers

 • Vermijd de A1 rond Deventer zoveel mogelijk.

 • Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.

 • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.

 • Pas de snelheid aan en houd voldoende afstand.

 • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.

Houd rekening met ernstige hinder

 • minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken;

 • maximumsnelheid van 90 km/h;

 • meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot ruim 30 minuten;

 • een inhaalverbod voor vrachtverkeer.

 • Afsluiting van op- en afritten Deventer en Deventer-Oost gedurende 3 weken per richting

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Images

Twitter

Cookie settings