Werkzaamheden A1: plaatsen van geluidsschermen bij Colmschate

March 20, 2020
584 keer bekeken

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Heijmans de werkzaamheden uit voor de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. Onderdeel van deze werkzaamheden is het plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van Colmschate.

Wat gaan we doen?
In de buitenberm van de A1 plaatsen we verschillende soorten geluidsschermen met in de meeste gevallen een hoogte van twee of drie meter. De locatie en de hoogte van alle geluidsschermen langs de A1 is vastgelegd in het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo.

Geluidsschermen met begroeiing

Bij het ontwerp van de geluidsschermen  hebben we ervoor gezorgd  dat de schermen bij elkaar passen en dat er een rustig wegbeeld ontstaat.
Voor de locatie Colmschate, ter hoogte van de aansluiting Deventer-Oost, is een transparant geluidsscherm voorzien om tegemoet te komen aan de gewenste zichtbaarheid van het bedrijventerrein van Deventer. Ter hoogte van de sportvelden van Colmschate worden er op de bestaande grondwal nieuwe geluidsschermen geplaatst. Na het plaatsen van de schermen beplanten we  de grondwal weer met bomen, klimplanten en struiken. 


Van 23 maart tot en met 3 april
In de komende twee weken start Heijmans met het aanbrengen van staanders langs de A1 ter hoogte van Deventer-Oost. Deze staanders worden de grond in getrild, waarna de geluidsschermen hierin worden geschoven. Het intrillen van deze staanders vindt plaats met behulp van een rupskraan met een trilblok.

Hinder 
Wanneer er in uw omgeving een geluidsscherm wordt gemaakt kunt u hier hinder van ondervinden. Het gaat dan om  het geluid wanneer er een staander in de bodem wordt getrild. Er wordt geen trillingshinder verwacht. 

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

Hieronder is te zien hoe de staanders in de grondwal worden getrild. Meer informatie

Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Images

Twitter

Cookie settings