De werkzaamheden op de A1 en het coronavirus

March 19, 2020
326 keer bekeken

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Mensen worden opgeroepen waar mogelijk thuis te werken. Voor veel van onze wegwerkers is dat niet mogelijk omdat zij buiten op locatie aan het werk zijn. Hoe gaan we hiermee om?

De wegwerkzaamheden voor de uitbreiding van de A1 gaan zolang dat mogelijk is door. In navolging van het RIVM hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld voor de mensen die buiten aan het werk zijn. Dit houdt onder andere in dat medewerkers voldoende afstand houden tot andere personen en thuisblijven als zij ziek zijn of gezondheidsklachten hebben.

De mensen die normaal op kantoor werken, werken nu zoveel mogelijk thuis. Vergaderingen worden tot een minimum beperkt. Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van digitale vergadermiddelen.

Elke dag kijken we naar de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Daarbij bekijken we wat we kunnen doen om risico’s te beperken én het werk door te laten gaan.

Rijkswaterstaat wil (ook) graag dat alle werkzaamheden doorgaan. Daarbij is het belangrijk dat veiligheid en kwaliteit voldoende geborgd worden. Rijkswaterstaat en Heijmans hebben hier nauw contact over. Voor iedereen gelden altijd de richtlijnen van het RIVM.

Mochten er de komende tijd veranderingen komen in de uitvoering van de werkzaamheden op de A1, dan melden wij dit via deze website.

Images

Twitter

Cookie settings